Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Иуда 1:9 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Харин тэргүүн тэнгэр элч Михаел диаволтай сөргөлдөж Мосегийн биеийн талаар маргалдахдаа түүний эсрэг доромжлолын шүүлт явуулахыг үл зүрхлэн харин “Эзэн чамайг буруушааг” гэж хэлжээ.

бүрэн бүлгийг уншина уу Иуда 1

Xүрээнд Иуда 1:9 харах