Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Иуда 1:10 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Харин эдгээр хүмүүс нь өөрсдийн ойлгодоггүй зүйлсийг доромжлон гутаадаг бөгөөд харин ухаангүй адгуус шиг төрөлх зөнгөөр мэдэж авдаг юмсаар өөрсдийгөө ялзруулдаг ажээ.

бүрэн бүлгийг уншина уу Иуда 1

Xүрээнд Иуда 1:10 харах