Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Галат 4:14 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Миний махан бие та нарт сорилт болсон ч та нар басамжилж, жигшээгүй. Харин ч та нар намайг Бурханы тэнгэр элч адил, Христ Есүс адил хүлээж авсан.

бүрэн бүлгийг уншина уу Галат 4

Xүрээнд Галат 4:14 харах