Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Еврей 9:28 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

тийнхүү Христ мөн олны нүглүүдийг үүрэхийн тулд нэг удаа өргөгдсөн бөгөөд хоёр дахиа үзэгдэхдээ нүглийн талаар бус, харин Өөрийг нь тэсэн ядан хүлээгсдийг аврах болно.

бүрэн бүлгийг уншина уу Еврей 9

Xүрээнд Еврей 9:28 харах