Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Ефес 5:23 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Учир нь Христ чуулганы толгой байдгийн адил нөхөр нь эхнэрийнхээ толгой юм. Христ Өөрөө тэр биеийн Аврагч мөн.

бүрэн бүлгийг уншина уу Ефес 5

Xүрээнд Ефес 5:23 харах