Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Ефес 5:24 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Чуулган Христэд захирагддагийн адил түүнчлэн эхнэрүүд нөхрүүддээ бүх талаар захирагд.

бүрэн бүлгийг уншина уу Ефес 5

Xүрээнд Ефес 5:24 харах