Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

3 Иохан 1:14 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Харин чамтай удахгүй уулзана гэдэгтээ найдаж байна. Бид нүүр нүүрээрээ учран ярилцах болно.

бүрэн бүлгийг уншина уу 3 Иохан 1

Xүрээнд 3 Иохан 1:14 харах