Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

3 Иохан 1:15 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Амар тайван нь чамд байг. Чамд анд нөхөд чинь мэнд хүргэж байна. Анд нөхдөд нэрээр нь мэнд хүргээрэй.

бүрэн бүлгийг уншина уу 3 Иохан 1

Xүрээнд 3 Иохан 1:15 харах