Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

2 Тесалоник 2:5 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Би та нартай хамт байхдаа эдгээр зүйлийг хэлж байсныг та нар санахгүй байна уу?

бүрэн бүлгийг уншина уу 2 Тесалоник 2

Xүрээнд 2 Тесалоник 2:5 харах