Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

2 Тесалоник 2:6 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Эдүгээ түүнийг юу хязгаарлан барьдгийг та нар мэднэ. Ингэснээр тэр өөрийн цагтаа илчлэгдэх юм.

бүрэн бүлгийг уншина уу 2 Тесалоник 2

Xүрээнд 2 Тесалоник 2:6 харах