Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

2 Петр 1:13 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Би энэхүү асар дотор байх цагтаа та нарыг сануулгаар сэрээхээ би зөв гэж үзэж байна.

бүрэн бүлгийг уншина уу 2 Петр 1

Xүрээнд 2 Петр 1:13 харах