Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Сургаалт Үгс 7:13 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэр эм түүнийг тэврэн авч, үнсээд,Ичгүүргүй нүүрээрээ түүнд,

бүрэн бүлгийг уншина уу Сургаалт Үгс 7

Xүрээнд Сургаалт Үгс 7:13 харах