Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Шүүгчид 7:14 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

найз нь—Энэ чинь Иоашийн хөвгүүн Израиль хүн Гидеоны илднээс гарцаагүй. Бурхан Мидиан болон бүх хуаранг түүний гарт өгчээ гэж хариулав.

бүрэн бүлгийг уншина уу Шүүгчид 7

Xүрээнд Шүүгчид 7:14 харах