Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Шүүгчид 17:12 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Мика Леви хүнд сахил хүртээн, залуу эр түүний тахилч болж, Микагийн гэрт амьдрах болов.

бүрэн бүлгийг уншина уу Шүүгчид 17

Xүрээнд Шүүгчид 17:12 харах