Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Шастирын Дээд 3:16 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Иехоиакимын хөвгүүд нь Иекониа ба Зедекиа болой.

бүрэн бүлгийг уншина уу Шастирын Дээд 3

Xүрээнд Шастирын Дээд 3:16 харах