Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Обадиа 1:2 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

“Харагтун, Би чамайг үндэстнүүдийн дунд өчүүхэн болгоно.Чи үлэмж басамжлагдсан.

бүрэн бүлгийг уншина уу Обадиа 1

Xүрээнд Обадиа 1:2 харах