Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Обадиа 1:1 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Обадиагийн үзэгдэл.Эзэн БУРХАН Едомын тухай ийнхүү айлдав.Бид ЭЗЭНээс мэдээ сонссон ба үндэстнүүдийн дунд илгээгдсэн элч“Босогтун, түүний эсрэг тулалдаанд гарцгаая” гэж зарлав.

бүрэн бүлгийг уншина уу Обадиа 1

Xүрээнд Обадиа 1:1 харах