Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Нехемиа 6:13 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Би айж, түүнчлэн нүгэл үйлдэж, тэгснээр тэд намайг буруутгаж чадах муу мэдээллийг олж авахаар тэр хүнийг хөлсөлсөн юм.

бүрэн бүлгийг уншина уу Нехемиа 6

Xүрээнд Нехемиа 6:13 харах