Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Нехемиа 2:14 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Дараа нь Оргилуурын Хаалга ба Хааны цөөрөм уруу очсон ч тэнд миний уналга моринд явах газар үгүй байв.

бүрэн бүлгийг уншина уу Нехемиа 2

Xүрээнд Нехемиа 2:14 харах