Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Хаггаи 2:5 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

“Та нарыг Египетээс гарах үед Миний та нарт тогтоосон амлалтын хувьд, Миний Сүнс та нарын дунд оршиж байгаа. Бүү айгтун”.

бүрэн бүлгийг уншина уу Хаггаи 2

Xүрээнд Хаггаи 2:5 харах