Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Иов 34:16 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Харин ухаан байвал үүнийг сонс.Миний үгсийг сонс.

бүрэн бүлгийг уншина уу Иов 34

Xүрээнд Иов 34:16 харах