Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Езекиел 17:8 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Мөчрүүдийг ургуулж, жимснүүдийг гарган, гайхмаар сайхан усан үзмийн мод болохын тулд энэ нь элбэг усны дэргэд шимтэй газарт суулгагдсан шүү дээ»” хэмээгтүн.

бүрэн бүлгийг уншина уу Езекиел 17

Xүрээнд Езекиел 17:8 харах