Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Дуулал 79:4 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Бид өөрсдийн хөршүүдэд буруутан,Бидний эргэн тойронд байгсдад доог тохуу болсон.

бүрэн бүлгийг уншина уу Дуулал 79

Xүрээнд Дуулал 79:4 харах