Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

2 Самуел 10:5 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэд энэ тухай Давидад хэлсэнд тэр тэднийг угтуулахаар хүн явуулав. Учир нь тэр хүмүүс үлэмж доромжлогджээ. Хаан—Та нар сахлаа ургатал Иериход байж байгаад дараа нь буцацгаа гэв.

бүрэн бүлгийг уншина уу 2 Самуел 10

Xүрээнд 2 Самуел 10:5 харах