Нов Завет

Ефесјаните 3:16 Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (MK2006D)

да ви даде, по богатството на Својата слава, сила да се утврдите пре­ку Неговиот Дух во внатрешниот чо­век,

Прочитајте целосна глава Ефесјаните 3

Преглед Ефесјаните 3:16 во контекст