Стар Завет

Нов Завет

Ездра 3:19 БИБЛИЈА (Свето Писмо): Стариот и Новиот Завет (MKB)

а до него Есер, Исусовиот син, главатар на Миспа, го поправаше вториот дел, спроти нагорницата кон Оружницата на аголот.

Прочитајте целосна глава Ездра 3

Преглед Ездра 3:19 во контекст