Jaunā Derība

Titam 1:5 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Es tevi atstāju Krētā tāpēc, lai tu nokārtotu to, kas vēl trūkst, un ieceltu pilsētas prezbiterus tā, kā es tev pavēlēju.

Lasīt visu nodaļu Titam 1

Skatīt Titam 1:5 kontekstā