Jaunā Derība

Titam 1:2 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Un cerībai uz mūžīgo dzīvošanu, ko pirms mūžīgiem laikiem apsolījis Dievs, kas nemelo;

Lasīt visu nodaļu Titam 1

Skatīt Titam 1:2 kontekstā