Jaunā Derība

Titam 1:13 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Šī liecība ir pareiza. Tāpēc tu viņus stingri pārmāci, lai viņi kļūtu veseli ticībā,

Lasīt visu nodaļu Titam 1

Skatīt Titam 1:13 kontekstā