Jaunā Derība

Romiešiem 6:11 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Tā arī jūs esiet pārliecināti, ka jūs, miruši grēkam, dzīvojat Dievam mūsu Kungā Jēzū Kristū.

Lasīt visu nodaļu Romiešiem 6

Skatīt Romiešiem 6:11 kontekstā