Jaunā Derība

Mateja Evaņģēlijs 7:5 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Liekuli, izmet vispirms baļķi no savas acs un tad lūko izvilkt skabargu no sava brāļa acs!

Lasīt visu nodaļu Mateja Evaņģēlijs 7

Skatīt Mateja Evaņģēlijs 7:5 kontekstā