Jaunā Derība

Mateja Evaņģēlijs 4:16 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Tauta, kas sēdēja tumsā, redz lielu gaišumu; un tiem, kas sēdēja nāves ēnas valstī, ir uzaususi gaisma.

Lasīt visu nodaļu Mateja Evaņģēlijs 4

Skatīt Mateja Evaņģēlijs 4:16 kontekstā