Jaunā Derība

Mateja Evaņģēlijs 28:3 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Un viņa skats bija kā zibens un viņa drēbes baltas kā sniegs.

Lasīt visu nodaļu Mateja Evaņģēlijs 28

Skatīt Mateja Evaņģēlijs 28:3 kontekstā