Jaunā Derība

Mateja Evaņģēlijs 26:46 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Celieties, iesim! Lūk, tuvojas tas, kas mani nodos!

Lasīt visu nodaļu Mateja Evaņģēlijs 26

Skatīt Mateja Evaņģēlijs 26:46 kontekstā