Jaunā Derība

Mateja Evaņģēlijs 22:28 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Tad kuram no septiņiem šī sieva piederēs pēc augšāmcelšanās, jo viņa visiem piederējusi?

Lasīt visu nodaļu Mateja Evaņģēlijs 22

Skatīt Mateja Evaņģēlijs 22:28 kontekstā