Jaunā Derība

Mateja Evaņģēlijs 21:24 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Jēzus atbildēja un sacīja viņiem: Es arī jautāšu jums vienu vārdu un, ja jūs man atbildēsiet, tad es jums sacīšu, kā varā es to daru.

Lasīt visu nodaļu Mateja Evaņģēlijs 21

Skatīt Mateja Evaņģēlijs 21:24 kontekstā