Jaunā Derība

Mateja Evaņģēlijs 20:3 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Un viņš, izgājis ap trešo stundu, redzēja citus tirgū bez darba stāvam.

Lasīt visu nodaļu Mateja Evaņģēlijs 20

Skatīt Mateja Evaņģēlijs 20:3 kontekstā