Jaunā Derība

Mateja Evaņģēlijs 19:15 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Un Viņš, uzlicis tiem rokas, aizgāja no turienes.

Lasīt visu nodaļu Mateja Evaņģēlijs 19

Skatīt Mateja Evaņģēlijs 19:15 kontekstā