Jaunā Derība

Mateja Evaņģēlijs 11:5 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Akli redz, tizli staigā, spitalīgie kļūst tīri, kurli dzird, miroņi ceļas augšām, nabagiem tiek sludināts evaņģēlijs.

Lasīt visu nodaļu Mateja Evaņģēlijs 11

Skatīt Mateja Evaņģēlijs 11:5 kontekstā