Jaunā Derība

Mateja Evaņģēlijs 1:20 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Bet kamēr viņš par to domāja, lūk, Kunga eņģelis parādījās viņam sapnī, sacīdams: Jāzep, Dāvida dēls, nebīsties pieņemt savu sievu Mariju, jo kas viņā iedzimis, ir no Svētā Gara.

Lasīt visu nodaļu Mateja Evaņģēlijs 1

Skatīt Mateja Evaņģēlijs 1:20 kontekstā