Jaunā Derība

Marka Evaņģēlijs 4:14 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Tas, kas sēj, sēj vārdu.

Lasīt visu nodaļu Marka Evaņģēlijs 4

Skatīt Marka Evaņģēlijs 4:14 kontekstā