Jaunā Derība

Marka Evaņģēlijs 3:28 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Patiesi es jums saku, ka cilvēku bērniem visi grēki un zaimi, ar kādiem ir zaimojuši, tiks piedoti,

Lasīt visu nodaļu Marka Evaņģēlijs 3

Skatīt Marka Evaņģēlijs 3:28 kontekstā