Jaunā Derība

Marka Evaņģēlijs 3:24 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Un ja valsts savā iekšienē sašķeļas, tad tāda valsts nevar pastāvēt.

Lasīt visu nodaļu Marka Evaņģēlijs 3

Skatīt Marka Evaņģēlijs 3:24 kontekstā