Jaunā Derība

Marka Evaņģēlijs 2:1 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Un pēc dažām dienām Viņš atkal gāja uz Kafarnaumu;

Lasīt visu nodaļu Marka Evaņģēlijs 2

Skatīt Marka Evaņģēlijs 2:1 kontekstā