Jaunā Derība

Marka Evaņģēlijs 15:2 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Un Pilāts Viņam jautāja: Vai Tu esi jūdu ķēniņš? Bet Viņš atbildēja un sacīja tam: Tu to saki!

Lasīt visu nodaļu Marka Evaņģēlijs 15

Skatīt Marka Evaņģēlijs 15:2 kontekstā