Jaunā Derība

Marka Evaņģēlijs 10:5 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Jēzus atbildēja un sacīja viņiem: Jūsu cietsirdības dēļ viņš jums šo likumu rakstījis.

Lasīt visu nodaļu Marka Evaņģēlijs 10

Skatīt Marka Evaņģēlijs 10:5 kontekstā