Jaunā Derība

Lūkas Evaņģēlijs 9:61 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Un cits sacīja: Es sekošu Tev, Kungs, bet atļauj man vispirms atvadīties no tiem, kas mājās!

Lasīt visu nodaļu Lūkas Evaņģēlijs 9

Skatīt Lūkas Evaņģēlijs 9:61 kontekstā