Jaunā Derība

Lūkas Evaņģēlijs 9:36 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Un kad balss atskanēja, Jēzus tur atradās viens pats. Un viņi klusēja un nevienam tanīs dienās nesacīja nekā par to, ko bija redzējuši.

Lasīt visu nodaļu Lūkas Evaņģēlijs 9

Skatīt Lūkas Evaņģēlijs 9:36 kontekstā