Jaunā Derība

Lūkas Evaņģēlijs 9:25 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Jo ko tas cilvēkam līdz, ja viņš iemantos visu pasauli, bet pats sevi pazudinās un sev darīs zaudējumus?

Lasīt visu nodaļu Lūkas Evaņģēlijs 9

Skatīt Lūkas Evaņģēlijs 9:25 kontekstā