Jaunā Derība

Lūkas Evaņģēlijs 5:29 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Un Levi sarīkoja Viņam lielu mielastu savā mājā; un tur bija daudz muitnieku un citu, kas līdz ar viņiem atradās pie galda.

Lasīt visu nodaļu Lūkas Evaņģēlijs 5

Skatīt Lūkas Evaņģēlijs 5:29 kontekstā